Mikrouzņēmuma vienīgā īpašniece/darbinieks šobrīd ir bērnu kopšanas atvaļinājumā, bet ir nodarbināta kā darba ņēmēja arī citā uzņēmumā – SIA "X" –, kur šobrīd arī skaitās bērna kopšanas atvaļinājumā. Vai viņa ir tiesīga saņemt bezdarbnieku pabalstu, ja pārtrauc darba attiecības, respektīvi, neuzsāk  darba attiecības pēc bērna kopšanas atvaļinājuma SIA "X" un mikrouzņēmumā, kur ir vienīgā valdes locekle, nenotiek nekāda saimnieciskā darbība, proti, netiek gūti ienākumi?