Lai arī personas piekrišanas nepieciešamība noteiktu darbību veikšanai normatīvajos aktos, piemēram, Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā (zaudējis spēku 05.07.2018.) utml., bija paredzēta jau iepriekš, jaunu aktualitāti šis institūts ieguvis līdz ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula) spēkā stāšanos. Ne viens vien uzņēmējs uzdod jautājumu, vai, piemēram, klientu personas datu apstrādei ir nepieciešama klienta piekrišana.