Ja uzņēmumā jau ir darbinieks, kam atbilstoši amatam ir pienākums rūpēties arī par Covid-19 riskiem, vai ir vajadzīgs atsevišķs rīkojums tieši saistībā ar valdības lēmumu par ārkārtējo situāciju?