Šobrīd, kad atļauts pulcēties lielākām grupām treniņos, semināros un citos organizētos pasākumos, populārs kļūst apliecinājums, ko vaicā dalībniekam par veselības stāvokli. Vai un kuros gadījumos klientiem, semināru un citu pasākumu dalībniekiem jādod apliecinājums par savu veselības stāvokli? Un vai šis apliecinājums ir korekts no personas datu aizsardzības skatpunkta?