Advokātu birojā ir 3 partneri – zvērināti advokāti, kā arī noslēgti vairāki uzņēmuma līgumi ar citiem advokātiem, kam obligāta ir prasība reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem. Vai advokātu birojs drīkst partnerus un advokātus sūtīt komandējumā? Vai viņiem drīkst maksāt dienas naudu?