SIA “A” vienīgais īpašnieks (fiziska persona) nolēma pārdot visas savas kapitāla daļas citai fiziskai personai pa 5000 eiro. SIA ir pilnībā apmaksāts pamatkapitāls 2800 eiro apmērā un nesadalītā peļņa par 2018. un 2019. gadu. Kapitāla daļu pirkuma līgumā norādīts datums, no kuras jaunajam īpašniekam ir tiesības uz dividendēm (piemēram, no līguma noslēgšanas datuma). Vai es saprotu pareizi, ka vecajam īpašniekam jāmaksā tikai kapitāla pieauguma nodoklis 20% apmērā no 2200 eiro (5000 - 2800), savukārt jaunais īpašnieks jau varēs rīkoties ar nesadalīto 2018. un 2019. gada peļņu pēc saviem ieskatiem? Vai nesadalītā iepriekšējo periodu peļņa nevar tik uzskatīta par dāvinājumu ar visām no tā izrietošajām nodokļu sekām?