Kā rīkoties, ja daļa uzņēmuma dalībnieku nedzīvo Latvijā, taču nepieciešams sasaukt dalībnieku sapulci, lai pieņemtu svarīgus lēmumus?