Kādi ir pienākumi un / vai atbildība, ja fiziskās personas dzīvoklī reģistrēts SIA? Vai dzīvokļa īpašnieks uzņemas kādu atbildību par tā uzņēmējdarbību?