Ir pieņemts lēmums par komercsabiedrības darbības pārtraukšanu un Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts uzaicinājums sabiedrības likvidācijā ieinteresētajām personām iesniegt pieteikumu par likvidatora iecelšanu. Kas ir sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas? Vai tie ir arī visi kreditori, kam ir prasījuma tiesības pret sabiedrību?