Vai darbinieks, kas reģistrējies kā mikrouzņēmuma īpašnieks / valdes loceklis, drīkst strādāt pie cita darba devēja, kas nav mikrouzņēmums? Kā saprotams Mikrouzņēmumu nodokļa likuma (MUN likums) 1.panta 1.punkta d) apakšpunkts, kurā noteikts, ka mikrouzņēmums ir SIA, kas atbilst visiem 1.panta 1.punktā noteiktajiem kritērijiem, tostarp, ja SIA valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki? Vai norma saprotama tādējādi, ka valdes loceklis drīkst strādāt tikai šajā mikrouzņēmumā? Vai arī valdes loceklis drīkst būt tikai mikrouzņēmuma īpašnieks vai uz darba līguma pamata nodarbināta persona?