Fiziskai personai pieder vairāki nekustamā īpašuma objekti, kas iegādāti pirms 2019.gada. Nevienā no objektiem fiziskā persona nav deklarēta. 2019.gadā pārdoti divi objekti, darījumi deklarēti kā ienākums no kapitāla pieauguma, nodoklis samaksāts, ievērojot iegādes izmaksas. Tagad fiziskajai personai ir nodoms pārdot trešo īpašumu un rodas pienākums reģistrēt saimniecisko darbību. Vai 2019.gadā saimnieciskās darbības ietvaros drīkst pārdot trešo īpašumu un šā īpašuma iegādes izdevumus atzīt par saimnieciskās darbības izdevumiem?