Vai kreditors drīkst iesniegt tiesā pieteikumu par juridiskās personas maksātnespēju, ja juridiskās personas valde ir atbrīvota un tās darbība ir izbeigta ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmumu, tomēr juridiskā persona vēl nav likvidēta un nav izslēgta no komercreģistra?