2 sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) nodibina pilnsabiedrību, jo tāda ir prasība, uzvarot publiskajā iepirkumā. Vai abām SIA ir obligāti jāveic mantisks ieguldījums pilnsabiedrībā (nauda, pamatlīdzekļi u.tml.)? Kā jānoformē pilnsabiedrības sākuma bilance?

Komerclikumā nav noteikta obligāta prasība veikt ieguldījumu pilnsabiedrībā, un ieguldījuma apmērs netiek ierakstīts komercreģistrā. Līdz ar to pilnsabiedrības biedri sabiedrības līgumā var brīvi vienoties par katra biedra ieguldījuma apmēru (ja tāds tiek veikts) atkarībā no nepieciešamības.