Divas pašnodarbinātās personas veic preču mazumtirdzniecību, un abi veikali atrodas vienā telpā. Pārdevēji veikalos ir pašas pašnodarbinātās personas, un citu darba ņēmēju nav. Veikala darba laika pārtraukumos pašnodarbinātās personas viena otru aizvieto, pārdodot preces ne tikai savā, bet arī "kaimiņu" veikalā. Vai šādā gadījumā drīkst noformēt kopdarbības bezatlīdzības līgumu? Vai arī pašnodarbinātajiem vienam otru jāpieņem darbā uz vienu stundu dienā?