Kā rīkoties ārpakalpojuma grāmatvedim, konstatējot, ka klients veic vai plāno veikt neparastu vai aizdomīgu darījumu, kas atbilst Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (Likums) noteiktajām pazīmēm? Likumā paredzēts, ka šādās situācijās par to būtu jāinformē Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests) un jāatturas veikt darījumu. Ko nozīmē atturēties no darījuma veikšanas – vai netiek sagatavots maksājuma uzdevums internetbankā (ja šādas tiesības grāmatvedim piešķirtas), netiek grāmatots darījums, netiek sagatavotas atskaites vai varbūt jāpārtrauc sadarbība ar klientu?