Viena privātpersona no otras pērk uzņēmumu, taču abas puses vienlaicīgi nevar ierasties pie notāra, arī elektroniskā paraksta nav. Kā labāk risināt situāciju? Vai iespējams, ka pārdevējs izsniedz pircējam notariāli apstiprinātu pilnvaru darījuma kārtošanai? Kādam jābūt šādas pilnvaras tekstam?