Uzņēmuma darbiniece ir aizgājusi no darba, līdzi paņemot (nokopējot) visu uzņēmuma klientu datu bāzi, ko pēc tam izmantojusi sava labuma gūšanai – nodibinājusi savu uzņēmumu un izmanto datu bāzi klientu piesaistei. Kā rīkoties uzņēmumam? Kā pasargāt sevi no šādas negodīgas konkurences?