Kooperatīvajai sabiedrībai ir trīs biedri. Katrs no tiem iegulda sabiedrībā noteiktu naudas summu (viens iegulda 10 tūkst. eiro, otrs 20 tūkst. eiro, trešais 40 tūkst. eiro). Sabiedrība par šo naudu nopērk vienu vai vairākus dzīvokļus un tos izīrē. Vai īres ienākumus drīkst sadalīt proporcionāli biedru ieguldījumam? Proti, tas, kurš ieguldīja vismazāk naudas, saņems arī vismazāk ienākumu no īres (un otrādi). Ja korporatīvā sabiedrība izmaksā peļņu saviem biedriem, vai tās ir dividendes? Kādu nodokli šajā gadījumā piemēro?