Jau kādu laiku ir atļauta ārkārtas dividenžu izmaksa, tādēļ arvien vairāk mazo un vidējo uzņēmumu īpašnieku vēlas izmantot šo iespēju. Kad un kā pareizi aprēķināt ārkārtas (starpposmu) dividendes un kā veikt to izmaksu?

Komerclikuma (KL) regulējums, kurā paredzēta iespēja izmaksāt ārkārtas dividendes, ir spēkā jau vairāk nekā 2 gadus. Daudzi mazie un vidējie uzņēmēji vēlas izmantot iespēju noteikt un izmaksāt dividendes pirms pārskata gada beigām, tādējādi paātrinot peļņas daļas saņemšanu no sabiedrības gūtajiem ienākumiem. Regulējums ir īpaši piemērots kapitālsabiedrībām, kurām ir vienmērīga ieņēmumu plūsma un viegli prognozējamas izmaksas, kas ļauj noteikt sagaidāmo pārskata gada peļņu un izvairīties no ārkārtas dividenžu pārmaksas. Lai sekmīgi un likumīgi veiktu ārkārtas dividenžu izmaksu, ir jāņem vērā KL noteiktie ierobežojumi un izmaksas kārtība.