Kā atpazīt dempinga cenas? Kā pierādīt, ka konkurents dempingo? Kā vispār šādā situācijā rīkoties?

Patērētājiem parasti nerodas sūdzības par pārāk zemām cenām, savukārt uzņēmēji nereti vēršas Konkurences padomē, norādot uz dempinga gadījumiem. Paši uzņēmēji par dempingu dēvē gan preču tirgošanu zem pašizmaksas, gan tādas cenas, kas ir zemākas par nozares vidējām, bet visām sūdzībām kopīgs ir apgalvojums, ka konkurenta cenas ir pārāk zemas.