Uzņēmuma valdē ir trīs īpašnieki ar vienādām daļām. Viens no viņiem negatīvi ietekmē uzņēmuma tēlu un nerespektē citu viedokli. Vai iespējams viņu izslēgt no valdes vai kā citādi atsavināt viņa daļas?