Kādas ir sekas, ja juridiskā persona (uzņēmums) nav sasniedzama tās juridiskajā adresē?