Ir reģistrēta mazkapitāla SIA, piemēram, ar 1 eiro pamatkapitālu. Cik ilgā laikā mazkapitāla SIA jāiemaksā pamatkapitāls 2800 eiro apmērā? Vai mazkapitāla SIA pamatkapitāls visu darbības laiku drīkst būt 1 eiro?