Kur un kā jānorāda uzņēmuma darba laiks, un vai tam jābūt konkrēti noteiktam? Vai šajā laikā uzņēmumam jābūt sasniedzamam, ja pārbaudei ierodas uzraugošā iestāde? Piemēram, uzņēmums norādījis, ka tā darba laiks ir no plkst. 8.00 līdz 12.00. Šajā laikā uzņēmuma biroja faktiskajā atrašanās vietā ierodas pārbaude un nevar iekļūt telpās, jo neviena nav uz vietas. Vai šādā gadījumā uzņēmumam var piemērot sodu vai izteikt brīdinājumu?