Publisko iepirkumu likuma (PIL) 5. panta 3. punktā noteikts, ka pasūtītājs nepiemēro šajā likumā noteiktās iepirkuma procedūras, ja iepirkuma līguma paredzamā līgumcena ir mazāka par iepirkuma līgumiem Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām un ja to slēdz par tādu muzejisko priekšmetu iepirkumu muzeju krājumu papildināšanai, kam ir mākslinieciska, kultūrvēsturiska, zinātniska vai memoriāla vērtība. Vai šis izņēmums attiecināms tikai uz publiskajiem muzejiem un akreditētiem privātiem muzejiem saskaņā ar Muzeju likumā (ML) noteikto vai uz visām kapitālsabiedrībām un iestādēm, ja, piemēram, plānots iegādāties interjera priekšmetus, t.i., gleznas?