Kādi rekvizīti un kontaktinformācija ir obligāti jānorāda uzņēmuma mājas lapā, lai uzņēmumu varētu identificēt un ar to varētu sazināties? Konkrētāk – vai e-pastu norādīt ir obligāti? Piemēram, mājas lapā saziņa ir iespējama tikai ar virtuālajiem asistentiem, bet e-pasts vispār nav norādīts. Vai šādi ir juridiski korekti?

Tas, kādi rekvizīti ir obligāti norādāmi uzņēmuma tīmekļvietnē, vispārīgi izriet no Komerclikuma (KL) 17.panta 1. un 2.daļas. Proti, KL nosaka, ka uzņēmumam tīmekļvietnē jānorāda:

  • komersanta firma (nosaukums),
  • reģistrācijas numurs,
  • juridiskā adrese,
  • noteiktos gadījumos – vai uzņēmums ir maksātnespējas vai likvidācijas procesā.