Vai potenciālais darbinieks, kas pretendē uz atbildīgās personas amatu uzņēmumā (vai sāks darbu šajā amatā), var oficiāli iegūt informāciju par uzņēmumam piemērotajiem administratīvajiem sodiem?