Kad ir jāveic apmaksa par preci, ja apmaksas diena iestājas svētku dienā vai brīvdienā un līgumā šis nosacījums nav papildus atrunāts?