Šobrīd tiek mainīta virkne ielu nosaukumu Latgales priekšpilsētā. Kas jādara uzņēmumiem, kuru juridiskā adrese atrodas uz kādas no ielām, kurām tiek mainīts nosaukums? Vai par šīm izmaiņām jāziņo Uzņēmumu reģistram? Vai ir jāinformē sadarbības partneri par juridiskās adreses nosaukuma maiņu?

Atbildē uzzināsi:

  • Vai, mainoties ielas nosaukumam, informācija datubāzēs tiek nomainīta automātiski.
  • Kur jālabo juridiskās adreses informācija, mainoties adresei.