Uzņēmumu pirms vairākiem gadiem dibinājušas divas personas – A un B. Šobrīd 50% daļu pieder personai A, bet 50% pieder nu jau mirušās personas B mantiniekiem, kas nav ieinteresēti un neiesaistās uzņēmuma darbībā. Persona A vēlas šīs daļas iegūt un jau ilgāku laiku cenšas sazināties un vienoties ar mantiniekiem, kuri nav pret daļu pārdošanu, bet vilcinās ar tā noformēšanu, aizbildinoties ar laika trūkumu. Vai ir kādi juridiski līdzekļi, kā atgūt mirušās personas daļas bez mantinieku piekrišanas?