Uzņēmums radījis savām vajadzībām saturu, izmantojot mākslīgo intelektu (MI). Ņemot vērā, ka MI izmanto citu autoru darbus, kas atrodami tiešsaistē, rodas jautājums – kurš atbildīgs par trešās personas intelektuālā īpašuma izmantošanu?

Programmu noteikumi kā atļauja

Tiešsaistē pieejamu trešo personu izstrādātu MI programmu izmantošanā jāņem vērā to izstrādātāju un īpašnieku norādītie programmu lietošanas noteikumi, tajos paredzētais, atļautais lietošanas veids un tvērums, kā arī dažādi citi lietošanas nosacījumi. Turklāt dažādām programmām atļautie lietošanas veidi un mērķi var krasi atšķirties – viena var pilnībā paredzēt bezmaksas lietošanu gan privātām, gan komerciālām (arī profesionālām vai saimnieciskās darbības) vajadzībām, citā – lietošanai komerciālam mērķim var būt nepieciešams iegādāties pakalpojuma abonementu (subscription), maksājot ikmēneša vai ikgadēju lietošanas maksu. Ir arī programmas, kuras pilnībā ir aizliegts lietot komerciālām vajadzībām.