Uzņēmuma vadība plāno Latvijā izveidot ārvalstu komersanta pārstāvniecību vai filiāli. Ar ko atšķiras pārstāvniecība no filiāles? Vai tās ir juridiskas personas (SIA, AS u.c.)? Vai gan pārstāvniecība, gan filiāle Latvijā var veikt komercdarbību un algot darbiniekus? Kas jāievēro, kārtojot grāmatvedību, un kādi nodokļi jāpiemēro (pievienotās vērtības nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis, algas nodokļi u.c.)?

Saskaņā ar Komerclikuma (KL) 22.pantā noteikto ārvalsts komersanta filiāle ir uzņēmuma organizatoriski patstāvīga daļa, kas ir nošķirta no galvenā uzņēmuma un kuras atrašanās vietā ārvalsts komersanta vārdā sistemātiski tiek veikta komercdarbība. Ārvalsts komersanta filiāle nav juridiska persona. Atbildību par filiāles saistībām uzņemas attiecīgais ārvalsts komersants. Saskaņā ar KL 25.panta 8.daļu ārvalsts komersantam ir tiesības atvērt Latvijā savas pārstāvniecības. Pārstāvniecība nav juridiska persona, un tai nav tiesību veikt komercdarbību Latvijā.

Tādējādi secināms, ka ne ārvalsts komersanta filiāle, ne ārvalsts komersanta pārstāvniecība nav juridiska persona, kas nozīmē, ka atbildība par uzņemtajām saistībām abos gadījumos ir attiecīgajam ārvalsts komersantam. Būtiskākā atšķirība starp ārvalsts komersanta filiāli un ārvalsts komersanta pārstāvniecību ir tā, ka ārvalsts komersanta filiāle ir tiesīga Latvijā veikt komercdarbību, bet ārvalsts komersanta pārstāvniecība nē. Praksē ārvalsts komersanta pārstāvniecību Latvijā izveido reprezentatīviem nolūkiem, kas nav saistīti ar komercdarbības veikšanu Latvijā.