Vai uzņēmums drīkst Ukrainas civiliedzīvotāju pieņemt neapmaksātā darbā ar mērķi viņu apmācīt, lai pēc noteikta laika pieņemtu algotā darbā? Kādi dokumenti šādā gadījumā uzņēmumam jānoformē personai, kuru apmācīs? Cik ilgu laiku uzņēmumam ir tiesības apmācīt potenciālo darbinieku? Savukārt, ja Latvijas uzņēmums vēlas pieņemt ukraiņu ieceļotāju praksē, kādi dokumenti jānoformē šādā gadījumā?