Kas jāņem vērā, slēdzot darba līgumu ar ukraiņu ieceļotāju? Vai darba līgumam jānodrošina tulkojums (notariāls tulkojums), vai ir pietiekami, ka to iztulko un izskaidro mutiski? Uz kāda dokumenta pamata darba līgumā norāda dzīvesvietas adresi – vai sanāk, ka tad, lai noformētu darba līgumu, ukraiņu ieceļotājam jābūt deklarētam Latvijā? Vai līguma slēgšanai ir pietiekami uzrādīt personu apliecinošos dokumentus, vai arī tie jākopē un jāglabā personas lietā (piemēram, vīzas vai uzturēšanās atļaujas kopija)?