Uzņēmuma ilggadējs darbinieks kļūst par valdes locekli, ar kuru noslēgts pilnvarojuma līgums par atlīdzību. Darbiniekam paliek neizmantots atvaļinājuma uzkrājums, kas radies līdz brīdim, kad darbiniekam bija spēkā darba līgums. Kas notiek ar neizmantoto atvaļinājumu?