Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departaments, izskatot civillietu paplašinātā – 11 senatoru – sastāvā, 2021. gada 25. februāra spriedumā lietā SKC-32/2021 atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu, atzīstot attīstības finanšu institūcijas "Altum" tiesības vērst savu prasījumu pret dāvinātu nekustamo īpašumu.