Senāts 2024.gada 14.maijā atteica ierosināt kasācijas tiesvedību, un tādējādi stājās spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedums, ar kuru ir noraidīta sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) “Petarde Ltd” prasība pret Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” par ēkas lietošanas maksas noteikšanu, informē Senāts.

Saskaņā ar prasībā norādīto Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” lieto SIA “Petarde Ltd” ēku sabiedriskā elektrotransporta (tramvaja) kustības nodrošināšanai, proti, ēkas ārsienās ir izbūvēti kontakttīkla un uzkarsistēmas elementi (inženierbūves). Uzskatot, ka nekustamais īpašums nav izmantojams bez atlīdzības, īpašnieks vērsās tiesā, lūdzot noteikt maksu par ēkas lietošanu. Viņš uzsvēra, ka ēkas īpašnieka tiesību apgrūtinājumam ir piespiedu raksturs (līdzīgi kā piespiedu nomas gadījumā).