Senāts 2023.gada 21.decembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Ekonomikas ministrijas (EM) lēmuma atcelšanu. Lieta nodota jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā. Senāts lietu tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja 2023.gada 6.decembrī, uzklausot procesa dalībniekus.

Izskatāmajā lietā ar EM 2019.gada 3.septembra lēmumu pieteicējai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “FORUMS Investīcijas” piemērota energoefektivitātes nodeva 12 639,21 eiro. Lēmumā secināts, ka pieteicēja kā lielais elektroenerģijas patērētājs līdz Energoefektivitātes likuma pārejas noteikumu 10.punktā noteiktajam termiņam – 2018.gada 1.aprīlim – nebija izpildījusi likuma 12.panta 2., 3. vai 5.daļā noteiktās prasības – ieviesusi un uzturējusi sertificētu energopārvaldības sistēmu vai papildinājusi jau ieviesto vides pārvaldības sistēmu, vai arī veikusi energoauditu. Tādējādi pieteicējai tika noteikts pienākums maksāt energoefektivitātes nodevu saskaņā ar šī likuma 13.panta 2.daļu.

Pieteicēja vērsās administratīvajā tiesā ar pieteikumu, kurā lūdza atcelt ministrijas lēmumu. Pieteicēja argumentēja, ka 2017.gada 31.maijā tā izbeidza līgumattiecības ar akciju sabiedrību (AS) “Sadales tīkls” un, tā kā pieteicējai vairs nebija aktīva elektroenerģijas pieslēguma, tai nebija arī pienākuma izpildīt likuma prasības.

Senāts norāda, ka lietā nav strīda, ka 2016.gadā un 2017.gadā pieteicējas elektroenerģijas patēriņš pārsniedza 500 megavatstundas katrā no šiem gadiem. Tāpat lietā nav strīda, ka pieteicēja līdz 2018.gada 1.aprīlim nebija izpildījusi Energoefektivitātes likuma 12.panta 2., 3. vai 5.daļā noteiktās prasības.