Administratīvā rajona tiesa ar 2021. gada 10. novembra spriedumu lietā A42019062 ir noraidījusi pieteikumu par Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) 2021. gada 21. maija lēmuma Nr. 15-pk atcelšanu. Ar tiesas spēkā atstāto lēmumu pieteicējai tika aizliegta negodīgas komercprakses īstenošana "Instagram" sociālās saziņas vietnē, patērētājiem noklusējot informāciju par privātās informācijas sadaļās publicētās reklāmas komerciālo raksturu, kā arī piemērota soda nauda 1500 eiro apmērā, informē PTAC.