Šā gada 15. septembrī Latvijas Republikas Senāts lietā SKA-2/2021 daļēji atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Lauku atbalsta dienesta lēmuma atcelšanu lietā par platību maksājumiem.