Senāts 2024.gada 1.februārī, atzīstot apelācijas instances tiesas spriedumu par tiesisku un pamatotu, atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību prasības lietā par goda un cieņas aizskārumu. Līdz ar to stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas 2023.gada 31.oktobra spriedums, ar kuru atbildētājam likts publiski atvainoties profilā sociālajā tīklā “Facebook”, kurā iepriekš atbildētājs bija aizskāris prasītāja cieņu un godu. No atbildētāja prasītāja labā piedzīta 150 eiro morālā kaitējuma kompensācija.

Prasības pamatā bija atbildētāja profilā sociālajā tīklā “Facebook” ievietotie divi ieraksti 2021.gada 26.janvārī, kas vērsti pret televīzijas programmas “TV3” žurnālistu, raidījuma “Bez Tabu” reportieri. Žurnālists, pildot savu profesionālo pienākumu informēt sabiedrību, bija ieradies “Baltic Beach Hotel&SPA” kompleksā Jūrmalā, lai veidotu sižetu par sabiedrībā aktuālu jautājumu laikā, kad valstī sakarā ar Covid-19 izplatību tika noteikti strikti ierobežojumi publisku vietu, tajā skaitā arī tādu, kas sniedz rehabilitācijas pakalpojumus, apmeklēšanai, lai pārliecinātos, ka šie ierobežojumi tiek ievēroti. Ar ierakstiem “Facebook” tīklā pēc sižeta pārraidīšanas, atbildētājs bija paudis savu viedokli par prasītāju, mērķtiecīgi aizskarot tā godu un cieņu un radot prasītājam morālo kaitējumu. Prasītājs vērsās tiesā, lūdzot tiesu likt atbildētājam publiski atvainoties, publicējot atvainošanos profilā sociālajā tīklā “Facebook”, un atlīdzināt morālo kaitējumu 150 eiro apmērā.