Senāta Civillietu departaments šī gada 28.novembrī paplašinātā tiesas sastāvā izskatīja lietu SKC-273/2023 par sabiedrības likvidatora blakus sūdzību, par zemāku instanču tiesu lēmumiem izbeigt tiesvedību sabiedrības vārdā celtā prasībā pret bijušajiem sabiedrības valdes locekļiem par zaudējumu atlīdzības piedziņu.

Senāts atcēla Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas un Rīgas apgabaltiesas lēmumus un nodeva lietu SKC-273/2023  jaunai izskatīšanai Rīgas pilsētas tiesā.