Pamatojoties uz Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 2022.gada 9.augusta lēmumu, ir stājies spēkā Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) 2020.gada 7.decembrī pieņemtais lēmums, kas aizliedza SIA "BIOveikals" (iepriekš SIA "Memory Water") īstenot negodīgu komercpraksi, piemērojot komersantam soda naudu 15 tūkst. eiro apmērā.

Senāts ar 2022.gada 9.augusta lēmumu ir atteicies ierosināt kasācijas tiesvedību saistībā ar SIA "BIOveikals" iesniegto kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Senāts kasācijas sūdzībā nav saskatījis racionālus pretargumentus apgabaltiesas apsvērumiem attiecībā uz tiesību normu interpretāciju un to piemērošanu. Vienlaikus Senāts kasācijas sūdzībā konstatējis klaji aizskarošus un noniecinošus vērtējumus par Administratīvo tiesu, tās spriedumu un tiesnešiem, kuri piedalījušies sprieduma pieņemšanā, kas atbilstoši Administratīvā procesa likuma 338.1panta 2.daļas 3.punktam ir pamats kasācijas tiesvedības ierosināšanas atteikumam.