Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Konkurences padome, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa un Juridiskās palīdzības dienests. Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre.