Lietā par dižkoka nozāģēšanu stājas spēkā notiesājošs spriedums. Ar spēkā stājušos spriedumu apsūdzētais ir atzīts par vainīgu īpaši aizsargājamas dabas teritorijas iznīcināšanā, radot būtisku kaitējumu, un sodīts ar sabiedrisko darbu uz 100 stundām. No apsūdzētā valsts labā ir piedzīta kaitējuma kompensācija 23 650 eiro, informē Senāts.

Senāts kasācijas tiesvedību atteica ierosināt, jo konstatēja, ka apsūdzētā aizstāvis pamatā atkārtojis apelācijas sūdzības argumentus, kurus tiesa jau ir izvērtējusi un motivēti noraidījusi.