2024.gada 14.maijā tiesa sāk izskatīt lietu par likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums par IIN) 8.panta 3.daļas 20.4punkta un 9.panta 1.daļas 5.punkta atbilstību Satversmes 105.panta pirmajiem trim teikumiem, informē Satversmes tiesa.

Likuma par IIN 8.panta 3.daļas 20.4punktā paredzēts, ka pie fiziskās personas ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā nodoklis, tiek pieskaitīti izložu un azartspēļu laimesti, ja šī likuma 9.panta 1.daļas 5.punktā nav noteikts citādi. Savukārt šī likuma 9.panta 1.daļas 5.punkts nosaka, ka gada apliekamajā ienākumā netiek ietverti un ar nodokli netiek aplikti izložu un azartspēļu laimesti, ja laimesta (tā vērtības) apmērs (to kopsumma) taksācijas gada laikā nepārsniedz 3000 eiro.

Lieta ierosināta pēc Administratīvās apgabaltiesas pieteikuma. Tās izskatīšanā apelācijas kārtībā ir administratīvā lieta, kas ierosināta pēc personas pieteikuma par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu. Lēmumā konstatēts, ka persona apliekamajā ienākumā nav iekļāvusi gūtos ienākumus no izložu un azartspēļu laimestiem. Tādēļ veiktas izmaiņas viņas ienākumu deklarācijās un noteikts maksājamais iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Pieteikumā norādīts, ka Administratīvajai apgabaltiesai, izskatot konkrēto administratīvo lietu, ir jāpiemēro apstrīdētās normas, kas kopā nosaka, ka ar nodokli tiek aplikti izložu un azartspēļu laimesti, kuru kopējais apmērs taksācijas gada laikā pārsniedz 3000 eiro. Tomēr ar laimesta jēdzienu esot saprotama visa summa, kuru laimēšanas gadījumā spēlētājam izmaksā azartspēles vai izlozes organizētājs neatkarīgi no spēlētāja iemaksām dalībai spēlē. Tādējādi atbilstoši apstrīdētajām normām varot veidoties arī situācijas, kurās maksājamais nodoklis ir lielāks par reālo laimestu.

Pieteikuma iesniedzējas ieskatā likumdevējs nepamatoti ir atkāpies no objektīvā neto principa un šādā veidā ienākumi faktiski tiekot aplikti ar nodokli dubultā – par iemaksāto naudu nodoklis jau esot samaksāts, pirmo reizi gūstot attiecīgos ienākumus. Tādējādi apstrīdētās normas neatbilstot Satversmes 105.panta pirmajiem trim teikumiem.

Satversmes tiesa lietu izskata rakstveida procesā. Nolēmums jāpieņem ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Satversmes tiesas sēdes.