Senāts ar 2023.gada 31.oktobra spriedumu lietā SKA-4/2023 noraidījis piecu uzņēmumu kasācijas sūdzību par Konkurences padomes (KP) 2017.gada lēmumu, ar kuru KP konstatēja video, skaņu, gaismas iekārtu un skatuves aprīkojuma izplatītāju karteli. Ņemot vērā, ka KP lēmums ir stājies spēkā, uzņēmumiem par dalību aizliegtā vienošanās valsts budžetā jāiemaksā naudas sods vairāk nekā 322 tūkst. eiro apmērā.

2017.gadā KP pieņēma lēmumu sodīt deviņus uzņēmumus, kas karteļa aizsegā bija saskaņojuši savas darbības valsts un pašvaldību, kā arī tām piederošo kultūras iestāžu iepirkumos par profesionālo video, gaismas, skaņu iekārtu un skatuves aprīkojuma iegādi. KP lietas izmeklēšanu uzsāka pēc tam, kad viens no aizliegtā vienošanā iesaistītajiem uzņēmumiem Iecietības programmas ietvaros pēc savas iniciatīvas ziņoja iestādei par iespējamo pārkāpumu, tādējādi saņemot atbrīvojumu no naudas soda.