Satversmes tiesa informē, ka 2023.gada 17.februārī pieņēmusi spriedumu lietā 2022-05-01 "Par Civilprocesa likuma 43.panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam", kurā secināts: Civilprocesa likuma regulējums, kas neparedz privāto tiesību juridiskajai personai tiesības lūgt atbrīvošanu no pienākuma samaksāt valsts nodevu par prasības pieteikuma iesniegšanu, neatbilst Satversmei.