Satversmes tiesā 2022.gada 21.novembrī ierosināta lieta "Par Kriminālprocesa likuma 124.panta 6.daļas, 125.panta 3.daļas un 126.panta 3.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta 1. un 2.teikumam".