Piedāvājam mūsu redakcijas ieskatā interesantāko decembrī publicēto Senāta spriedumu apkopojumu, kas varētu būt noderīgs lasītājiem.

SKA-90/2023 Funkcionāli saistītās ēkas nošķiršana no galvenās ēkas

Ja uz vienas zemes vienības atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, tās ir atzīstamas par atsevišķiem adresācijas objektiem un tāpēc tiem nevar būt viena adrese. Kritērijs, kam ir nozīme, nosakot adresācijas objektu, ir ēku funkcionālā patstāvība.